Skip to main content

Procedimentos para Ead: Procedimento para mudar o polo do aluno

Objetivo: Este recurso visa alterar polo dos alunos do Campus EaD no Q-acadêmico

I- Alterar Polo EaD

  • Assista o vídeo turorial Alterando Polo: polo.avi

polo.avi (2,274 MB) Matheus Amorim, 01/10/2013 07:54